Home Aansluitingen Gebouw slopen

Gebouw slopen

Als je een gebouw wil slopen, moet je de elektriciteits-, de aardgas-, de riolerings- en de teledistributieaansluiting laten afsluiten.

Afsluiten elektriciteitsaansluiting

Wil je de aansluiting laten afsluiten omdat je het gebouw wil slopen? Dan verwijdert Infrax de meter en sluit Infrax de aansluitkabel af.

Afsluiten aardgasaansluiting

Wil je de aansluiting laten afsluiten omdat je het gebouw wil slopen? Dan verwijdert Infrax de meter en sluit Infrax de aansluitleiding af.

Rioleringsaansluiting afsluiten

Je moet zelf de bestaande aansluiting ter hoogte van het openbaar domein afkoppelen van het rioleringsnet. Zorg ervoor dat de aansluiting waterdicht is

Teledistributieaansluiting afsluiten

Woon je in een gemeente waar Infrax de netbeheerder is voor zowel elektriciteit als teledistributie? Dan sluiten we je kabelaansluiting samen af met je elektriciteitsaansluiting.
Beheert Infrax in jouw gemeente enkel het elektriciteits- of enkel het teledistributienet? Neem dan contact op met Telenet op het nummer 015 66 66 66 voor het afsluiten van je teledistributieaansluiting.

Nieuwe aansluitingen aanvragen

Wil je na de sloop onmiddellijk een nieuwe of een tijdelijke aansluiting aanvragen? Dan kan je dat hier ook aanvragen. Bij een tijdelijke aansluiting wordt de huidige meter tijdelijk naar buiten verplaatst of krijg je een nieuwe (tijdelijke) aansluiting.

Indien het gebouw gesloopt wordt om op dezelfde plaats een nieuw pand te bouwen, dan moet de huidige rioleringsaansluiting hergebruikt worden.

Kostprijs

Je kan een prijssimulatie doen tijdens je aanvraag.
Als je je aanvraag helemaal afwerkt, krijg je een offerte.


energiescans