Korting

Lager btw-tarief

Zowel voor verbouwingen van bestaande woningen als voor nieuwbouw, heb je in sommige gevallen recht op een lager btw-tarief.

Beschermde klanten

Sommige kortingen en acties zijn specifiek voor beschermde klanten. Dit zijn rechthebbenden op bijvoorbeeld een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een tegemoetkoming voor personen met een handicap. 

  • sociale maximumprijzen voor elektriciteitsverbruik 
  • 20% hogere premiebedragen 
  • gratis energiescan 
  • bon 150 euro voor aankoop wasmachine of koelkast

Jaarlijkse elektriciteitskorting

Afschaffing op 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 wordt de toekenning van de gratis elektriciteit afgeschaft.

Er is voorzien in een overgangsmaatregel:

  1. Als je conform de opgeheven regelgeving uw gratis kilowattuur voor leveringsjaar 2015 pas in 2016 krijgt (ten laatste op 30 april 2016) heb je nog recht op de toekenning van die gratis elektriciteit.
  2. Als je de voorbije jaren (tot en met leveringsjaar 2015) door een fout geen gratis elektriciteit kreeg, moet deze alsnog worden toegekend. Je moet dit wel binnen een termijn van twee jaar na de afrekeningsfactuur waarop de gratis kWh normaal gezien moest worden toegekend aan jouw leverancier laten weten.

Overgangsmaatregel

"Art. 15.3.5/8. Afnemers waarvan de gratis hoeveelheid elektriciteit nog niet werd toegekend voor het leveringsjaar 2015 en de afnemers waarvan de gratis hoeveelheid elektriciteit. Dit recht houdt op te bestaan indien de afnemer niet binnen een termijn van twee jaar na de afrekeningsfactuur waarop de gratis hoeveelheid elektriciteit normaal gezien moest toegekend worden, aan zijn leverancier kenbaar heeft gemaakt dat de toegekende gratis hoeveelheid elektriciteit op deze afrekeningsfactuur niet correct of niet toegekend is. In afwijking van artikel 6.1.1, tweede lid, zijn de kosten voor de levering van deze elektriciteit ten laste van alle afnemers. De VREG ziet toe op de correcte naleving van deze overgangsbepaling."

Meer informatie vind je terug op de website van de VREG.


energiescans