Home Groene stroom Ik wil elektriciteit produceren met andere lokale productie installaties

Ik wil elektriciteit produceren met andere lokale productie installaties

Een andere lokale productie installatie dan een installatie van zonnepanelen aanmelden of aankoppelen op het distributienet van Infrax kan enkel indien je over onderstaande gegevens van de installatie beschikt:
 • het identificatienummer (bv. WKK-1234, WND-1234…) dat eventueel door VEA toegekend werd indien je certificaten voor deze installatie wenst te ontvangen
 • de EAN-code van je bestaande elektriciteitsaansluiting (18 cijfers, beginnend met 54 en terug te vinden op de factuur van je energieleverancier)
 • een kopie (scan) van het volledig ingevuld, duidelijk leesbaar en positief keuringsverslag van de lokale productie-installatie (of uitbreiding ervan), opgesteld door een erkend controleorganisme, met volgende gegevens:
  • datum van keuring van je lokale productie-installatie
  • aantal omvormers / generatoren en hun maximaal AC-vermogen
  • beginmeterstand van de productieteller(groenestroomteller)
  • verklaring dat de lokale productieinstallatie voldoet aan het AREI en indienst mag worden gesteld
  • ijkmarkering, met overeenkomstigenauwkeurigheidsklasse, van de groenestroomteller
 • een kopie (scan) van het ééndraadschema van de installatie
 • een datasheet van de opgestelde generator(en)/omvormer(s)
 • een bewijs dat de installatie beschikt over een automatisch ontkoppelsysteem :
  • ofwel beschikt de lokale productieinstallatie over een intern automatisch ontkoppelsysteem conform de technische voorschriften beschreven in de huidige Synergrid C10/11. Dan moet je dit attest toevoegen:
   Gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid voor het type omvormer /generator vermeld in het keuringsverslag.
  • ofwel beschikt de lokale productie-installatie over een extern ontkoppelingsrelais. Voeg dan deze bijlagen toe:
   • bedradingsschema van het ontkoppelrelais
   • ééndraadschema met vermelding van het opgesteld extern ontkoppelingsrelais
   • bewijs dat opgesteld extern ontkoppelingsrelais erkend is volgens Synergrid C10/11 - lijst C10-21
   • een testrapport van de instelling van het ontkoppelrelais, afgestempeld door een erkend keuringsorganisme
   • een driefasige aansluiting en driefasige installatie als het geïnstalleerd vermogen > 5 kVA en =< 10 kVA
Je kan je installatie aanmelden via het aanmeldingsformulier lokale productie niet-PV maximaal 10kW (pdf, 203 kB, 2p).
Het ingevulde formulier bezorg je terug aan Infrax.
energiescans