Home Groene stroom Ik wil mijn nieuwe installatie aanmelden groter dan 10 kVA

Ik wil mijn nieuwe installatie aanmelden groter dan 10 kVA

Voordat je groenestroominstallatie van meer dan 10 kVA gekoppeld wordt aan het elektriciteitsnet dien je een aanvraag voor een professionele aansluiting te doen bij Infrax. Dit vind je terug onder de rubriek aansluitingen. De installatie moet voldoen aan de administratieve en technische aansluitvoorwaarden.

Aanmeldingsplicht

Een installateur moet je groenestroominstallatie koppelen aan het elektriciteitsnet. Dit moet je binnen de 45 kalenderdagen na het in gebruik nemen van de installatie melden aan Infrax.

Meer info over meldingsplicht? Een vraag en antwoord.Zijn je zonnepanelen al aangemeld? Kijk het hier na.
energiescans