Home Groene stroom Zonnepanelen minder of gelijk aan 10 kVA aanmelden

Zonnepanelen minder of gelijk aan 10 kVA aanmelden

Zonnepanelen aanmelden of aankoppelen op het distributienet van Infrax kan enkel indien: Een erkend keuringsorganisme controleert of de installatie voldoet aan alle vereisten. Krijg je een negatief advies, dan mag je de installatie op geen enkele manier aankoppelen op het distributienet.

Aanmeldingsplicht bij Infrax

Een installateur moet je groenestroominstallatie koppelen aan het elektriciteitsnet. Dit moet je binnen de 45 kalenderdagen na het in gebruik nemen van de installatie melden aan Infrax. Daarvoor moet je over onderstaande aansluitdocumenten en gegevens beschikken:

  • Eventueel het nummer dat je van de VREG hebt gekregen
  • Elektrisch ééndraadsschema van de installatie vanaf de productie-installatie tot aan de hoofdteller
  • Positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme voor de aanpassing van de binneninstallatie in het kader van de installatie.
  • Attest van de fabrikant van de omvormer waarin de conformiteit met de norm “DIN VDE 0126-1-1” verklaard wordt


1000 km Kom op tegen Kanker