Home Groene stroom Groenestroomcertificaten

Groenestroomcertificaten

Hoe krijg ik ze?

Nadat je installatie van zonnepanelen (PV-installatie) geplaatst werd, kan je groenestroomcertificaten aanvragen bij je netbeheerder. Wie je netbeheerder is, vind je terug op de website van de Vreg.

Is Infrax je netbeheerder? Meld je installatie dan aan via Mijn Infrax.
Na de aanmelding kan je de meterstanden van je groenestroommeter invullen via Mijn Infrax. Aan de hand van die meterstanden kent Infrax je groenestroomcertificaten toe. Deze komen in een centrale gegevensdatabank, ze worden niet opgestuurd.

Verkopen aan de netbeheerder

De certificaten blijven 48 maanden geldig. Aan de hand van de keuringsdatum van je installatie ontvang je een minimumsteun voor elk certificaat dat wordt uitgereikt gedurende een aantal jaren vanaf de eerste indienstname van je installatie. Infrax betaalt je groenestroomcertificaten alleen uit als je installatie aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet. Bekijk aan de hand van de keuringsdatum of je recht hebt op minimumsteun..

Minimumsteun vanaf 14 juni 2015

Nieuwe zonnepanelen van maximaal 10 kVa die gekeurd werden op of na 14 juni 2015, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Op 4 juni werd het besluit hierover in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het gaat om het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling.

Meer over groenestroomcertificaten en de bandingsfactor vind je op: www.energiesparen.be/groenestroomcertificaten.
Voor eventuele subsidies verwijzen we je door naar het Vlaams EnergieAgentschap.

Minimumsteun vanaf 2013 tot 14 juni 2015

Voor zonnepanelen die geplaatst werden vanaf 2013 is het aantal kWh dat recht geeft op één groenestroomcertificaat afhankelijk van de zogenaamde ‘bandingfactor’. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden.
De meterstand die je doorgeeft voor zonnepanelen van maximaal 10 kVA gaat meestal over de elektriciteitsproductie van verschillende maanden. Het is mogelijk dat de bandingfactor intussen werd aangepast.

Hoe wordt het aantal groenestroomcertificaten dan berekend?

We verdelen de elektriciteitsproductie over de verschillende maanden tussen deze en de vorige meterstand. Daarbij houden we rekening met de spreiding van de opbrengst van zonnepanelen over de seizoenen en het effectieve aantal uren zonneschijn. De opbrengst per maand zetten we dan om naar groenestroomcertificaten, rekening houdend met de bandingfactor die voor die maand van toepassing was. Een geactualiseerde bandingfactor treedt in werking vanaf 1 maand na publicatie van het evaluatierapport van het Vlaams Energie Agentschap. Verandert de bandingfactor in de loop van een maand? Dan verdelen we de maandopbrengst op basis van het aantal dagen om de correcte bandingfactoren te kunnen toepassen.

Meer over groenestroomcertificaten en de bandingsfactor vind je op: www.energiesparen.be/groenestroomcertificaten.
Voor eventuele subsidies verwijzen we je door naar het Vlaams EnergieAgentschap.

Minimumsteun vóór 01/01/2013

Voor zonnepanelen geplaatst vóór 2013 nam de minimumsteun jaar na jaar geleidelijk af. Het bedrag per certificaat was afhankelijk van:
  • het maximaal AC-vermogen van de omvormer(s)
  • de datum van indienstname van de zonnepanelen. Deze datum kan ten vroegste gelijk zijn aan de datum van de AREI-keuring.

De datum van indienstname bepaalt de minimumprijs waarop je als eigenaar van de zonnepanelen recht hebt. Als de indienstname plaatsvindt na de datum in de linkerkolom, heb je als eigenaar recht op het bedrag volgens het geldend decreet per groenestroomcertificaat.

PV-installatie (zonnepanelen)
in gebruik vanaf 

Piekvermogen van
maximaal 250 kW

Piekvermogen van
meer dan 250 kW

2006-2009 450 € (20 jaar) 450 € (20 jaar)
1/012010 350 € (20 jaar) 350 € (20 jaar)
1/01/2011 330 € (20 jaar) 330 € (20 jaar)
1/07/2011 300 € (20 jaar) 240 € (20 jaar)
1/10/2011 270 € (20 jaar) 150 € (20 jaar)
1/01/2012 250 € (20 jaar) 90 € (20 jaar)
1/04/2012 230 € (20 jaar) 90 € (20 jaar)
1/07/2012 210 € (20 jaar) 90 € (20 jaar)
1/08/2012 90 € (10 jaar) 90 € (10 jaar)

Minimumprijs voor andere groene stroom installaties

De minimumprijs waarop je als eigenaar van een groene stroom installatie (windturbines, warmte-krachtkoppeling, ...) recht hebt, vind je terug op de website van het Vlaams Energie Agentschap:


energiescans