Home Groene stroom Meterstanden doorgeven

Meterstanden zonnepanelen doorgeven

Voor een bepaalde hoeveelheid elektriciteit die je zonnepanelen produceren, krijg je een groenestroomcertificaat.
Eigenaars van zonnepanelen met een vermogen dat kleiner is dan 10kVA moeten zelf hun meterstand doorgeven.
Voor grotere installaties worden de meterstanden door Infrax automatisch uitgelezen.


Wanneer je meterstand doorgeven?

Zodra de zonnepanelen voldoende elektriciteit hebben opgewekt voor een groenestroomcertificaat geef je de meterstand van de productiemeter (niet van de omvormer) in via Mijn Infrax.
Installaties in dienst genomen vóór 2013 krijgen één groenestroomcertificaat per 1.000 kWh elektriciteitsproductie.

Vanaf 01/01/2013 is er meer energie nodig voor één certificaat. Eén certificaat vertegenwoordigt dan méér dan 1.000 kWh, afhankelijk van een zogenaamde ‘bandingfactor’.
Meer informatie over de berekening van de bandingsfactor vind je op www.energiesparen.be/groenestroomcertificaten.

Een eventueel ‘overschot’ aan productie (niet genoeg voor een extra certificaat) bewaren we in de databank en brengen we in rekening bij de volgende meterstand die je doorgeeft.

Je eerste meterstand kan je pas doorgeven nadat je aanmelding bij Infrax volledig in orde is. Onder ‘Mijn Infrax/mijn lokale productie' zie je een overzicht van je lokale productie installaties.
Is dat niet het geval en deed je reeds meer dan 6 weken geleden de aanmelding? Contacteer ons dan via de infolijn 078 35 30 20 om te informeren naar de stand van zaken. Zolang je dossier bij Infrax niet in orde is, kan je geen meterstanden doorgeven.

Hoe je meterstand doorgeven?

Je meterstanden kan je met behulp van deze handleiding doorgeven.

Overzicht van mijn meterstanden

Nadat je de meterstanden hebt ingegeven via Mijn Infrax, staan deze onder het item 'Meterstanden'
Onder het item 'Meterstanden' vind je ook een overzicht van alle meterstanden die je al eerder doorgaf aan Infrax.

Gevalideerde en niet gevalideerde meterstanden

De meterstanden die je doorgeeft, krijgen de status 'gevalideerd' als we ze goedkeuren.

Keuren we je meterstand niet goed, neem dan contact met ons op. We bekijken dan samen de oorzaak van je afwijkende meterstand.
Tot de oorzaak van de afwijkende meterstand gevonden is, kan je geen nieuwe meterstand ingeven via Mijn Infrax en stopt het aanmaken van groenestroomcertificaten.
Als blijkt dat alles in orde is, kan je opnieuw meterstanden ingeven. Je verliest geen certificaten.
energiescans