Home Groene stroom Storing op zonnepanelen

Storing op je zonnepanelen

Valt de omvormer van je zonnepanelen regelmatig uit?

Een verkeerde installatie van omvormers, binnenhuis bekabeling en bekabeling tot aan het distributienet, kan na verloop van tijd zorgen voor uitvallen van je PV-installatie. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Infrax.

Een uitval kan ook te wijten zijn aan een te hoge spanning die buiten de tolerantiegrens van de omvormer valt. Maar in sommige gevallen is de programmatie van de ingestelde parameters van de omvormer foutief.
Een omvormer moet correct werken tot een spanning van 253V.

Hoe ontstaat een te hoge spanning?

Een te hoge spanning kan op verschillende manieren ontstaan.
De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • De toelaatbare spanningsval in de binneninstallatie wordt overschreden.
  • De toelaatbare spanningsval in de aansluitkabel wordt overschreden.
  • De omvormer is op de fase met de hoogste spanning aangesloten.
  • De spanning in het distributienet is te hoog.

Hoe los je een probleem met te hoge spanning op?

De toelaatbare spanningsval in de binneninstallatie of aansluitkabel wordt overschreden

Voor een overschrijding van de toelaatbare spanningsval in de binneninstallatie of de aansluitkabel volg je het reglement voor netkoppeling fotovoltaïsche cellen. De spanningsval over de aansluitkabel en binneninstallatie moet beperkt zijn tot 1%.(fase + nul)
Dit kan je eenvoudig uitrekenen met het programma voor nazicht spanningsval PV-installaties op een elektriciteitsnet van 3x230V of op een elektriciteitsnet van 3N400V.
Indien na het invullen van deze rekentool blijkt dat de toelaatbare spanningsval overschreden is, zal je installateur deze moeten verbeteren. Dit kan door volgende aanpassingen:

Voor een monofasige aansluiting met één omvormer:

  • Het versterken van de kabelsectie in de binneninstallatie
  • Het versterken van de kabelsectie van de aansluitkabel
  • Het overgaan naar een driefasige aansluiting met een driefasige omvormer of 3 monofasige omvormers
Voor een driefasie aansluiting met één of twee omvormer(s):
  • Het vervangen van de omvormer door een driefasige omvormer of 3 monofasige omvormers die elk op een aparte fase zijn aangesloten

De omvormer is op de fase met de hoogste spanning aangesloten

Laat de omvormer door je installateur op een andere fase aansluiten.

De spanning in het distributienet is te hoog

Indien de spanningsval overal gerespecteerd wordt, ligt de oorzaak vermoedelijk ergens anders en neem je best contact op met Infrax. We sturen een medewerker ter plaatse om de situatie nauwkeurig te onderzoeken.

Opgelet: Heb je een medewerker van Infrax laten komen en je binneninstallatie is niet conform? Dan betaal je een ‘nutteloze verplaatsing’ van € 84,78 (21% btw inbegrepen). Het is dus belangrijk dat je eerst je binneninstallatie controleert.

Contacteer Infrax storingslijn

T 078 35 34 33 (normaal tarief)
24u op 24u, 7 dagen op 7
energiescans