Home Groene stroom Verhuizen Ik verhuis mijn bestaande zonnepanelen van Eandis- naar Infrax-gebied en ik wil mijn zonnepanelen aanmelden

Ik verhuis mijn bestaande zonnepanelen van Eandis- naar Infrax-gebied en ik wil mijn zonnepanelen aanmelden

Als je je bestaande zonnepanelen verhuist van Eandis- naar Infrax-gebied en je volledige installatie meeneemt (zonnepanelen, omvormer(s) en productiemeter), moet je na de verhuis de installatie aan Infrax melden. Vergeet niet je zonnepanelen bij Eandis af te melden.

Hoe doe je dit?

Zonnepanelen aanmelden of aankoppelen op het distributienet van Infrax kan enkel indien: Een erkend keuringsorganisme controleert of de installatie voldoet aan alle vereisten. Krijg je een negatief advies, dan mag je de installatie op geen enkele manier aankoppelen op het distributienet.

Aanmeldingsplicht

Een installateur moet je groenestroominstallatie koppelen aan het elektriciteitsnet. Dit moet je binnen de 45 kalenderdagen na het in gebruik nemen van de installatie melden aan Infrax.

Meer info over meldingsplicht? Een vraag & antwoord

De minimumsteun verandert niet en de periode van minimumsteun loopt gewoon door op voorwaarde dat je de installatie verhuist in zijn totaliteit. Het opsplitsen van bestaande installaties in verschillende onafhankelijke kleinere installaties is niet toegestaan. Het is eveneens niet toegestaan om onderdelen van de installatie (omvormer, productiemeter of panelen) te vervangen naar aanleiding van een verhuis.

Let op:
Bepaalde installaties krijgen geen groenstroomcertificaten meer. Dit geldt bijvoorbeeld voor installaties die verhuisd worden naar kantoor- of schoolgebouwen die nieuw gebouwd of ingrijpend verbouwd worden om te voldoen aan de EPB-voorwaarden. Als de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is vanaf 2013 (of voor woongebouwen vanaf 2014) vervalt het recht op groenstroomcertificaten. Zie punt 3.3.3 van het Vlaams Decreet mededeling MEDE-2014-03.


Zijn je zonnepanelen al aangemeld? Kijk het hier na.


energiescans