Home Groene stroom Verhuizen Ik verhuis mijn bestaande zonnepanelen binnen Infrax-gebied

Ik verhuis mijn bestaande zonnepanelen binnen Infrax-gebied

Als je verhuist en de volledige installatie meeneemt (zonnepanelen, omvormer(s) en productiemeter), moet je na de verhuis het nieuwe adres van de installatie aan Infrax melden.
  • Vergeet geen nieuwe AREI-keuring te laten uitvoeren op het nieuwe adres.
  • Bezorg spoedig een kopie van deze keuring aan Infrax.
  • Vermeld hierbij duidelijk dat het om de verhuis van een bestaande installatie gaat.
De minimumsteun verandert niet en de periode van minimumsteun loopt gewoon door op voorwaarde dat je de installatie verhuist in zijn totaliteit.
Het opsplitsen van bestaande installaties in verschillende onafhankelijke kleinere installaties is niet toegestaan.
Het is eveneens niet toegestaan om onderdelen van de installatie (omvormer, productiemeter of panelen) te vervangen naar aanleiding van een verhuis.

Let op:
Bepaalde installaties krijgen geen groenstroomcertificaten meer. Dit geldt bijvoorbeeld voor installaties die verhuisd worden naar kantoor- of schoolgebouwen die nieuw gebouwd of ingrijpend verbouwd worden om te voldoen aan de EPB-voorwaarden. Als de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is vanaf 2013 (of voor woongebouwen vanaf 2014) vervalt het recht op groenstroomcertificaten. Zie punt 3.3.3 van het Vlaams Decreet mededeling MEDE-2014-03.


Zijn je zonnepanelen al aangemeld? Kijk het hier na.


energiescans