Home Groene stroom Verhuizen Ik verhuis zonder zonnepanelen, de zonnepanelen worden eigendom van de nieuwe eigenaar

Ik verhuis zonder zonnepanelen, de zonnepanelen worden eigendom van de nieuwe eigenaar

Als zonnepanelen van eigenaar veranderen, moeten de vorige en de nieuwe eigenaar samen een formulier invullen en ondertekenen en het per post aan Infrax bezorgen: In geval van overlijden vult enkel de erfgenaam het formulier in.

Als de eigendomsoverdracht doorgaat, moet de nieuwe eigenaar zich bij Infrax aanmelden via Mijn Infrax . De logingegevens van de vorige eigenaar kunnen niet langer gebruikt worden.
Het is dus niet nodig om de logingegevens door te geven van de vorige naar de nieuwe eigenaar.

De toekenning van groenestroomcertificaten blijft onveranderd doorgaan: de minimumsteun verandert niet en de periode van minimumsteun loopt gewoon door.

Geen akkoord tussen de vorige en de nieuwe eigenaar?

Als nieuwe eigenaar voeg je een officieel document bij het formulier. Het document verduidelijkt wie de (nieuwe) eigenaar van de zonnepanelen is. Dit kan aan de hand van volgende documenten:
  • een notariële akte van vereffening/verdeling
  • een koopakte van de woning
  • een akte of vonnis van de echtscheiding
  • een afschrift van de overlijdingsakte (vorige eigenaar)
Zijn de zonnepanelen niet vermeld in de koop- of echtscheidingsakte, dan worden zij aanzien als een onroerend goed en behoren ze tot de woning.
energiescans