Home Meer info over Omschakeling van gas

Omschakeling van arm naar rijk gas

Welke soorten gas zijn er in België?

België importeert en verdeelt 2 soorten gas.
  • Arm gas: dit gas heeft een lage calorische waarde en wordt geleverd onder gasdruk 25 mbar. Dit gas komt enkel uit Nederland.
  • Rijk gas heeft een hoge calorische waarde en wordt geleverd onder gasdruk 21 mbar. Dit gas komt uit onder meer Qatar, Rusland en de Noordzee.
Welke soort gas in jouw gemeente wordt verdeeld, vind je terug in de lijst met het overzicht van gassoort per gemeente (hoog -of laagcalorisch) (xlsx, 21 kB, 1p)

Waarom is de omschakeling van arm naar rijk gas nodig?

Nederland gaat de uitvoer van arm gas naar België verminderen en in 2030 stopzetten. Om de bevoorrading in België op lange termijn te verzekeren, wil de Belgische federale overheid heel het land met rijk gas laten bevoorraden.

Op www.gasverandert.be vind je meer informatie over de omschakeling van arm naar rijk gas.

In welke gemeenten schakelt Infrax over van arm naar rijk gas?

In 2018 voerde Infrax projecten uit voor de omschakeling van het gasnet in Antwerpen (Hoboken en Kiel) en de regio Zuid Limburg-Hageland. De gemeenten in deze projecten zijn vanaf 1 juni 2018 overgeschakeld op rijk gas.

Het volgende project situeert zich in de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout. Het grootste gedeelte van deze gemeenten zal rijk gas krijgen op 1 juni 2020.

Een overzicht van al de gemeenten die overschakelen van arm naar rijk gas en wanneer deze omschakeling wellicht zal plaatsvinden, vind je in deze lijst.

Project Steenokkerzeel-Kampenhout:

In vele woningen is er een huisbezoek nodig. Een technicus van Infrax komt dan langs om de drukregelaar aan de gasmeter te vervangen of om de druk bij te regelen (van 25 mbar naar 21 mbar). In andere woningen is er geen huisbezoek door een medewerker van Infrax nodig.

Kijk in deze lijst met straten of een medewerker van Infrax langskomt (xlsx, 10 kB, 1p).

Andere gemeenten met arm gas komen later aan de beurt.

In de gemeenten waar we nu nog arm gas verdelen, rusten we nieuwe aansluitingen voortaan wel al onmiddellijk uit met een drukregelaar voor rijk gas (21 mbar). Dat doen we ook als er een bestaande aansluiting moet worden gewijzigd, bijvoorbeeld als je gasmeter aan vervanging toe is of als we je aansluiting overzetten naar een nieuwe distributieleiding. Op die manier hoeven we later niet opnieuw langs te komen als je gemeente omschakelt naar rijk gas.
Dit alles heeft geen invloed op de goede werking van je aardgastoestellen. Ook op je gasfactuur heeft dit geen impact.

Vraag en antwoord

Wil je meer weten over de omschakeling van arm naar rijk gas? Bekijk dan hier de meest voorkomende vragen en antwoorden.
energiescans