Home Meer info over Omschakeling van gas Omschakeling van arm naar rijk gas: een vraag en antwoord

Omschakeling van arm naar rijk gas: een vraag en antwoord

Zuid-Limburg en Hageland

 1. Wat moet je doen?
 2. Wat doet Infrax?
 3. Vervangt Infrax de gasmeter?
 4. Zijn alle toestellen geschikt voor rijk gas?
 5. Val je zonder gas?
 6. Wat als er storingen zijn op je gastoestellen na de omschakeling?
 7. Wie betaalt de kosten voor de aanpassingen aan het gasnet?
 8. Betaal je meer voor rijk gas?
 9. Krijg je een tussentijdse afrekening?

1. Wat moet je doen?

Je staat in voor de goede staat van je gastoestellen. Je laat daarom al je verbruikstoestellen op gas nakijken door een gasinstallateur of fabrikant. Als dat nodig is, zal je installateur een technische aanpassing uitvoeren zodat het toestel veilig op beide gassoorten kan werken.
Eventuele kosten voor het nazicht van je toestellen zijn ten laste van jou.

2. Wat doet Infrax?

Een technicus van Infrax komt bij je langs om de drukregelaar aan de gasmeter te vervangen of de druk bij te regelen (van 25 mbar naar 21 mbar).

3. Vervangt Infrax de gasmeter?

Neen. Enkel de drukregelaar van de gasmeter wordt vervangen.

4. Zijn alle toestellen geschikt voor rijk gas?

 • In België zijn consumenten verplicht om enkel toestellen te gebruiken die - zonder tussenkomst - zowel op rijk- als arm gas werken. Deze toestellen dragen één van onderstaande labels. In de meeste gevallen is er dan geen probleem bij de omschakeling naar rijk gas.

  LABEL
  BRANDER TOEPASSING
  I2E+ Atmosferische brander
  klassieke cv-ketels, warme lucht generatoren, geisers, kooktoestellen, kachels/haarden, linnendrogers
  I2E(S)
  Premixbrander de meeste condenserende cv-ketels, warme lucht generatoren, geisers
  I2E(R) Jet-brander of aangeblazen brander
  (grote) cv-ketels, warme lucht generatoren
  I2N
  Toestellen met automatische sturing van gas/lucht verhouding 
   industriële toepassingen en de nieuwe generatie van
   cv-ketels
 • Toestellen met het label I2L van Nederlandse makelij zijn enkel geschikt voor arm gas. Deze toestellen moeten vervangen worden.

5. Val je zonder gas?

De toevoer van gas wordt enkele minuten onderbroken. Deze onderbreking is nodig om de drukregelaar op de gasmeter veilig te vervangen.

6. Wat als er storingen zijn op je gastoestellen na omschakeling?

Als je twijfelt aan de juiste werking of instelling van je verbruikstoestellen op gas neem je contact op met je installateur of de fabrikant van het toestel.
Voor een perfecte werking moeten bepaalde types gastoestellen (vooral I2E(S)) na de overgang naar de andere gassoort zeker worden bijgeregeld. Je installateur zal je bij het voorafgaand nazicht meer details geven.

7. Wie betaalt de kosten voor de aanpassingen aan het gasnet?

De kosten voor de aanpassingen aan gasnet, inclusief de aansluiting tot vlak achter de gasmeter, zijn ten laste van Infrax. Eventuele problemen met de gastoestellen - en de bijhorende kosten - zijn steeds ten laste van de eigenaar. Infrax betaalt nooit de kosten voor de ombouw van toestellen.

8. Betaal je meer voor rijk gas?

Neen, de kostprijs blijft onveranderd. Rijk gas levert per kubieke meter meer energie of warmte (in kilowattuur uitgedrukt) dan arm gas. Op je factuur wordt het verbruik in kubieke meter omgerekend naar kilowattuur. Het soort gas heeft dus geen invloed op de prijs.

9. Krijg je een tussentijdse afrekening?

Neen, er is geen tussentijdse afrekening.

energiescans