Home Meer info over Digitale meters

Digitale meters: een vraag en antwoord

 1. Wat is een digitale meter?
 2. Waarom zijn die digitale meters eigenlijk nodig?
 3. Wat kan ik vanaf 2019 concreet met die digitale meter doen?
 4. Kan ik nu al een digitale meter aanvragen?
 5. Ik ben kandidaat om in 2017 of 2018 in een proefproject in te stappen. Kan dat?
 6. Ik bouw of verbouw niet en heb geen zonnepanelen of budgetmeter. Kan ik vanaf 2019 dan toch een digitale meter krijgen?
 7. Wanneer krijg ik een digitale meter?
 8. Hoeveel zal zo’n digitale meter kosten?
 9. Kan ik een digitale meter weigeren?
 10. Wat betekent dit voor eigenaars van zonnepanelen? Blijft onze teller net als nu terugdraaien?
 11. Wat betekent dit voor klanten met een budgetmeter?
 12. Wat betekent dit voor het dag- en nachttarief? En voor elektrische verwarming?
 13. Komt er ook een digitale meter voor gas?
 14. Wat betekent de digitale meter voor mijn privacy? Kan het zomaar dat mijn persoonlijk energieverbruik gemonitord wordt?
 15. Wat betekent de digitale meter voor het bedrijfsleven? Komen er aparte types of regels voor bedrijven?
 16. Ik ben erg gevoelig voor draadloze signalen. Is er in mijn geval een alternatief voor een digitale meter?
 17. In Nederland was er discussie over de betrouwbaarheid van hun digitale/slimme meters. Honderdduizenden meters zouden teveel verbruik registreren en dus niet goed werken. Hoe gaan we dit in Vlaanderen voorkomen?
 18. Ik nam deel aan de proefprojecten van Infrax of Eandis met digitale meters. Moet ik me na de artikels over afwijkende meters in Nederland zorgen maken?

1. Wat is een digitale meter?

De digitale meter is een nieuw type energiemeter met digitaal venster in plaats van een mechanische ronddraaiende schijf.
Hij wordt, net als de ‘oude’ meter, in elke woning geplaatst om het elektriciteits- en gasverbruik te registreren. Bij de mechanische meters moesten jaarlijks de meterstanden worden opgenomen door een meteropnemer of doorgegeven door de klant om een correcte eindfactuur te kunnen opmaken. Bij de digitale meters gebeurt dat automatisch. De nieuwe meters communiceren immers rechtstreeks met Infrax of Eandis.

2. Waarom zijn die digitale meters eigenlijk nodig?

De oude, mechanische meters die we kennen, zullen binnenkort niet meer worden geproduceerd. Er moet dus sowieso een nieuw standaardmodel gekozen worden.
Daarnaast verandert het energielandschap erg snel: van centrale productie naar meer en meer lokale productie. We hebben dus ook meters nodig die niet alleen de afname maar ook de door de klant zelf geproduceerde energie meten. Deze digitale meters monitoren de veiligheid en stabiliteit van die ‘nieuwe’ energienetten.
Als consument krijg je met een digitale meter makkelijker zicht op je echte dagelijkse verbruik: op welke momenten verbruik ik veel of net weinig?
Energieleveranciers plannen nieuwe, slimme toepassingen (vb. apps) die het makkelijk zullen maken om je energieverbruik te sturen en zo te besparen. Dat is goed voor je portemonnee en de samenleving.
Digitale meters helpen de netbeheerders om de juiste keuze op het vlak van investeringen in het net te maken. Dat voorkomt onnodige kosten, wat ook weer goed is voor iedereen. En ook de meteropnemers komen bij digitale meters trouwens niet meer langs, je hoeft je daarvoor in de toekomst niet meer vrij te maken.

3. Wat kan ik vanaf 2019 concreet met die digitale meter doen?

In 2019 worden de eerste digitale meters geplaatst bij (ver)bouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter. De overheid kiest voor een basismodel waarmee je makkelijker dan vandaag je energieverbruik zal kunnen opvolgen: op welke momenten verbruik ik veel of net weinig? Op die manier kan je nog beter bepalen welke energiecontracten voor jou het beste is.

4. Kan ik nu al een digitale meter aanvragen?

Neen, dat is niet mogelijk. In de loop van 2017 en 2018 worden alle verdere details rond de digitale meter beslist: welk type wordt het precies? Hoe zal die concreet werken? Hoe kan die vanaf 2019 aangevraagd worden, etc.

5. Ik ben kandidaat om in 2017 of 2018 in een proefproject in te stappen. Kan dat?

Op dit moment zijn er geen proefprojecten meer gepland, die hebben we al achter de rug.

6. Ik bouw of verbouw niet en heb geen zonnepanelen of budgetmeter. Kan ik vanaf 2019 dan toch een digitale meter krijgen?

De digitale meters worden geleidelijk aan overal in Vlaanderen geïnstalleerd, te beginnen bij (ver)bouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter. Oude, mechanische meters worden bij hen vanaf dat moment beetje bij beetje vervangen door digitale exemplaren. Wie niet tot een van de eerste doelgroepen behoort en in 2019 toch al een digitale meter wenst, zal die zelf kunnen aanvragen. Hoe dit kan en tegen welke voorwaarden, zal vóór einde 2018 bekend gemaakt worden.

7. Wanneer krijg ik een digitale meter?

De digitale meters worden vanaf 2019 geleidelijk aan overal in Vlaanderen geïnstalleerd, te beginnen bij (ver)bouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter. Oude, mechanische meters worden bij hen vanaf dat moment beetje bij beetje vervangen door digitale exemplaren. Pas daarna worden andere klanten door Eandis en Infrax gecontacteerd om hun oude meter te laten vervangen. De overheid heeft op dit moment nog geen einddatum voor dat hele vervangingsproces bepaald.

8. Hoeveel zal zo’n digitale meter kosten?

De juiste prijs is op dit moment nog niet gekend. Deze vraag kunnen we wellicht in 2018 beantwoorden, als het exacte type digitale meter bepaald is.

9. Kan ik een digitale meter weigeren?

Vanaf 2019 worden de digitale meters in Vlaanderen geïnstalleerd, om te beginnen bij (ver)bouwers, eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter. Het is op dit moment niet de bedoeling dat een digitale meter geweigerd wordt.
We hebben als samenleving ook weinig keuze: de oude, mechanische meters worden gewoon niet meer geproduceerd.

10. Wat betekent dit voor eigenaars van zonnepanelen? Blijft onze teller net als nu terugdraaien?

Digitale meters hebben niet één, maar twee ‘tellers’: één die de afname van elektriciteit van het net meet en één die de eventuele injectie (via vb. zonnepanelen) meet. De digitale tellers draaien op zich niet terug. Door het verrekenen van beide tellers, wordt hetzelfde effect bekomen als bij de terugdraaiende teller.
De Vlaamse regering heeft er wel voor gekozen dat wie zonnepanelen heeft of er plaatst voor eind 2020, minstens 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kan behouden. Tot 31/12/2020 blijft dit een recht voor iedereen en verandert er in praktijk dus voor de compensatie niets. De overheid plant voor nieuwe installaties vanaf 2021 wel een andere compensatieregeling, maar die is nog niet gekend.

11. Wat betekent dit voor klanten met een budgetmeter?

Klanten met een budgetmeter zullen vanaf 2019 bij de eersten zijn om een digitale meter te krijgen. Die neemt de rol van de klassieke budgetmeter dan over. In 2017 plannen Infrax en Eandis nog een aantal testen om de exacte mogelijkheden van digitale meters bij klanten met een budgetmeter te verfijnen. Het is de bedoeling dat een digitale meter ook voor die klantengroep voordelen biedt. Alleszins zal er geen zichtbaar onderscheid meer zijn tussen een “digitale budgetmeter” en een “gewone digitale meter” zoals dat nu wel het geval is.

12. Wat betekent dit voor het dag- en nachttarief? En voor elektrische verwarming?

De digitale meters hebben geen rechtstreekse gevolgen voor klanten met dag- en nachttarief, of alleen nachttarief.
De berekeningen van die tarieven staan los van de gebruikte technologie.

13. Komt er ook een digitale meter voor gas?

Jawel. De digitale gasmeters worden op hetzelfde moment en volgens dezelfde criteria geplaatst. De digitale gegevens rond gasgebruik worden via het communicatiesysteem van de digitale elektriciteitsmeter aan Infrax of Eandis bezorgd. Zo hoeven ook voor gas binnenkort geen meteropnemers meer langs te komen.

14. Wat betekent de digitale meter voor mijn privacy? Kan het zomaar dat mijn persoonlijk energieverbruik gemonitord wordt?

Digitale meters kunnen per kwartier het verbruik en de injectie van energie meten. De klanten zijn eigenaar van deze gegevens.
De overheid zal bepalen wie welke data mag gebruiken, bijvoorbeeld om je energiefactuur te kunnen opmaken. Voor ander gebruik moet de klant steeds zijn of haar expliciete toestemming geven. Het spreekt voor zich dat Infrax en Eandis de spelregels zullen volgen die door Vlaamse, Belgische en Europese regelgeving worden bepaald.

15. Wat betekent de digitale meter voor het bedrijfsleven? Komen er aparte types of regels voor bedrijven?

De invoering van de digitale meters is primair gericht op de huishoudelijke klanten. Voor bedrijven bestaan sinds langere tijd elektronische meters die vanop afstand kunnen worden uitgelezen. Hiervoor verandert er op dit moment niets.

16. Ik ben erg gevoelig voor draadloze signalen. Is er in mijn geval een alternatief voor een digitale meter?

Dat wordt nog besproken tussen de overheid en de netbeheerders, maar de digitale meters zullen uiteraard voldoen aan alle geldende regels en wetgevingen hieromtrent.

17. In Nederland was er discussie over de betrouwbaarheid van hun digitale/slimme meters. Honderdduizenden meters zouden teveel verbruik registreren en dus niet goed werken. Hoe gaan we dit in Vlaanderen voorkomen?

Uit Nederlands onderzoek bleek inderdaad dat bepaalde Nederlandse digitale meters tijdens extreme laboratoriumtesten afwijkingen vertoonden. Het ging over oudere types, geplaatst tussen 2010 en 2014, die niet meer in aanmerking komen om vanaf 2019 in Vlaanderen te worden ingevoerd. Hoewel afwijkingen sowieso niet zouden mogen voorkomen, bleken de onderzochte omstandigheden uit het labo in de praktijk weinig waarschijnlijk en werkten de bewuste meters in een huiselijke omgeving gewoon normaal. De vastgestelde problemen in Nederland hebben bovendien geleid tot extra technische vereisten en aanbevelingen voor digitale meters. Eenmaal het exacte type digitale meter voor Vlaanderen is bepaald, zullen Infrax en Eandis extra ijkingstesten uitvoeren voor de digitale meters in huizen worden geplaatst en geactiveerd. Ook na plaatsing zullen steekproeven mogelijk blijven om de correcte 'ijking' van de nieuwe digitale meters te controleren.

18. Ik nam deel aan de proefprojecten van Infrax of Eandis met digitale meters. Moet ik me na de artikels over afwijkende meters in Nederland zorgen maken?

Uit onderzoek van Infrax en Eandis blijkt dat ongeveer 4500 van de 50.000 digitale meters die in Vlaanderen tijdens proefprojecten werden gebruikt, overeenkomen met types meters die onder extreme laboratiorumsituaties in Nederland afwijkende resultaten gaven. Er is echter geen reden om aan de correcte werking van die bewuste meters bij ons te twijfelen.
Het Nederlands onderzoek toonde aan dat deze meters alleen tijdens extreme labotesten afwijkend gedrag vertoonden. In een normale, huiselijke context werkten ze volledig correct. Sowieso hebben we in Vlaanderen strengere controle op meterstanden: zowel voor de klassieke mechanische meters als de digitale meters uit de proefprojecten geldt dat sterk afwijkende verbruiksgegevens bij ons extra door de netbeheerders worden gecontroleerd op hun correctheid. Sterke schommelingen in het elektriciteitsverbruik kunnen dus niet onopvallend passeren. De voorbije jaren hebben we zo tien klachten over sterk afwijkende meterstanden bij proefmeters ontvangen en onderzocht. In elk van de gevallen bleek een gewijzigd verbruikspatroon bij de klant effectief de oorzaak van de schommelding. De bewuste meters hadden de verandering dus correct geregistreerd.

Contacteer ons

Je hebt een digitale meter (slimme meter) en je hebt een vraag? Bel de gratis infolijn 0800 35 992
Energiescan