Home Meer info over Elektriciteitsschaarste

Elektriciteitsschaarste in de winter

De elektriciteitsvoorziening tijdens de komende winter houdt ons allemaal bezig. De vele nieuwsberichten hieromtrent roepen vragen op.

Energieschaarste

Komt er een energieschaarste die de ministers dwingt om maatregelen te nemen? Dat is helemaal niet zeker, maar de kans bestaat. Transmissienetbeheerder Elia zal al het mogelijke doen om de nodige hoeveelheid elektriciteit te voorzien uit het binnen- en buitenland.

Noodplan - schaarsteplan

Als er zich desondanks toch een elektriciteitstekort voordoet, treedt een noodplan in werking dat onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Economie en Energie verloopt. Daarin staan ook een aantal voorbereidende maatregelen die ons land eerst kan nemen vooraleer er afgeschakeld moet worden.
Het schaarsteplan met de geïmpacteerde straten vind je terug op de pagina Lijst van straten in het schaarsteplan.

Infrax stand-by

Iedereen zal in de weer zijn om de hinder tot een minimum te beperken. Ook Infrax. Wij bepalen niet waar - in een echte crisissituatie - wel of niet elektriciteit uitgeschakeld wordt. Maar onze ploegen zullen overal stand-by zijn om de heropstart zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Als het plan in werking treedt, blijft ons telefoonnummer voor storingen (078 35 34 33) en het nummer voor gasreuk (0800 60 888) operationeel. Onze bereikbaarheid is een prioriteit.

Vragen

De vragen die klanten en bedrijven deze weken veelvuldig stellen zijn gelijkaardig. Je kan deze veelgestelde vragen en antwoorden lezen via deze link

energiescans