Home Meer info over Elektriciteitsschaarste Vraag en antwoord

Energievoorziening in de winter: een vraag en antwoord

Vragen van particulieren en bedrijven

1. Zijn er wijzigingen in vergelijking met vorige winter?

Neen, net zoals vorig jaar is het land verdeeld in 5 zones. Iedere zone telt 8 afschakelschijven.
Tenzij anders beslist door de bevoegde ministers, zal indien nodig schijf 8 als eerste afgeschakeld worden en vervolgens zullen de schijven in dalende volgorde ingezet worden. In geval van schaarste zal normaal gezien schijf 1 niet ingezet worden. Deze schijf is immers bedoeld om aangesproken te worden wanneer zich plots een belangrijk incident voordoet op het Europese elektriciteitssysteem.
De schijven zullen niet enkel roteren in geval van een effectieve afschakeling, maar ook in geval van een risico op afschakeling. Dit betekent dat wanneer bij een risico op schaarste een schijf niet effectief afgeschakeld is moeten worden, bij een volgende schaarsteperiode toch de daaropvolgende schijf (in dalende volgorde) aangesproken zal worden.
Energiescan