Home Meer info over Storingen en defecten

Storingen en defecten

Gasgeur: 0800 60 888 (gratis)

Je ruikt aardgas? Bel onmiddellijk de gratis lijn voor gasgeur. 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
Neem bij gasgeur deze veiligheidsvoorschriften in acht.

Andere storing: 078 35 34 33 (normaal tarief) 

Meld storingen aan de installaties van Infrax via de algemene storingslijn, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Defecte straatverlichting: 0800 60 777 (gratis)

Defecte straatverlichting kan je ook online melden via het formulier defecte straatverlichting.

Storing op je installatie van zonnepanelen?

Heb je een storing op je installatie van zonnepanelen? Controleer dan eerst de meeste voorkomende oorzaken en oplossingen van een storing op een installatie van zonnepanelen.

Onderhoudswerken

Dagelijks plant Infrax preventieve onderhoudswerken op de verschillende netten. De voorziening van elektriciteit of aardgas kan dan kort onderbroken zijn. Dergelijke geplande netonderbrekingen zijn noodzakelijk om een goede kwaliteit te garanderen op lange termijn.

Onderbreekt Infrax zelf de voorziening van elektriciteit of aardgas bij jou in de buurt? Dan ontvang je enkele dagen op voorhand een bericht per post.

Storing teledistributie

Voor alle storingen aan het teledistributienet neem je contact op met Telenet.


energiescans