Home Meer info over Storingen en defecten Stroomonderbrekingen

Stroomonderbrekingen

Een stroomonderbreking (gepland of ongepland) is hinderlijk. Correcte informatie is dan essentieel.
Je kan de actuele toestand op het distributienet van Infrax doorlopend online raadplegen.

Onze interactieve kaart geeft je een duidelijk overzicht van de actuele storingen en geplande werken in uitvoering.
Je kan de gegevens zowel op de kaart als in tabelvorm raadplegen.

Hoe gebruik je deze kaart?

  • 'geplande werken in uitvoering': bij deze onderbrekingen worden de klanten (vooraf) geïnformeerd.
  • 'storing elektriciteit': dit zijn niet geplande onderbrekingen op het distributienet.
  • je kan de resultaten verder verfijnen. Zoek bijvoorbeeld op locatie, zoom in op de kaart of kies specifiek voor 'geplande werken' of 'storingen elektriciteit'.

Klik op de afbeelding om de kaart te openen.


energiescans