Home Meer info over Warmtenetten

Warmtenetten

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een energieconcept om restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of verbrandingsoven, of aardwarmte van diep onder de grond, te gebruiken voor de centrale opwarming van water. Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt dat water tot in woningen en bedrijven in de buurt, voor verwarming en sanitair warm water. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt.

Wat doet Infrax met warmtenetten?

Lokale besturen staan voor de langetermijnuitdaging om tegen 2050 een CO2-neutrale energievoorziening te realiseren, zowel voor nieuwbouwwoningen als voor bestaande gebouwen. De Europese Energie-efficiëntierichtlijn ziet daarbij een toegevoegde waarde voor warmtenetten op duurzame bronnen.
Via specifieke pilootprojecten over warmtenetten bouwt Infrax praktijkkennis op en onderzoekt het tegelijk de financiële haalbaarheid.

Huidige projecten

Infrax ondersteunt momenteel twee warmtenetten.
  • Diksmuide Site Bloemmolens; de site situeert zich tussen het stadscentrum en de Handzamevaart.
  • Antwerpen@Zuid
Interesse? Neem dan contact op met Infrax.
energiescans