Home Premies Vind je premie Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging

Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging 2017

Je kan een combipremie aanvragen als je investeert in muurisolatie én raamvervanging. Weliswaar op voorwaarde dat de eindfactuur van de eerste investering reeds van 2016 is.
De tijdspanne tussen de eindfactuurdatums van de twee investeringen bedraagt bovendien maximaal 12 maanden.
De premievoorwaarden van 2016 zijn in dat geval ook van toepassing op de factuur van 2017 (voor de tweede investering).

Belangrijk: je kan de twee investeringen van deze combipremie dan niet meer kan gebruiken voor je BENO-pass!

Ben je een beschermde klant? Dan kom je in aanmerking voor een hoger premiebedrag.

Bedrag voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging

Bij gelijktijdige uitvoering geeft Infrax je een verhoogde premie van minimum 48 euro per m² met een maximum van 1 680 euro voor de vervanging van enkel glas.
Voor het vervangen van dubbel glas ontvang je 60 euro per m² met een maximum van 2 100 euro.
De premie voor muurisolatie wijzigt niet.
Voor het plaatsen van isolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur ontvang je 15 euro per m². Een aannemer moet deze werken uitvoeren

Voor het isoleren van een bestaande spouw geeft Infrax je een premie van 6 euro per m².
Een aannemer de conform STS 71-1 werkt, moet het isoleren van de bestaande spouw uitvoeren. Raadpleeg de lijst met STS-aannemers.

Ben je een beschermde klant? Dan kom je in aanmerking voor een hoger premiebedrag.

Voorwaarden

  • De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 01/01/2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 01/01/2006, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
  • De eindfactuur van de eerste investering moet gedateerd zijn tussen 1/1/2016 en 31/12/2016 en de eindfactuur van de tweede investering moet gedateerd zijn tussen 1/1/2017 en 31/12/2017.
    Beide eindfacturen mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen. De volgorde van de investeringen is niet van belang.
    Je kan de aanvraag indienen tot uiterlijk 12 maanden na factuurdatum van de eindfactuur van de tweede investering.
  • Je kan alle voorwaarden raadplegen op het aanvraagformulier van deze premie.

Aanvraag

Download het premieaanvraagformulier en stuur het ingevuld terug naar Infrax.

Bijkomende premie van je gemeente

Vaak keren gemeenten zelf nog een bijkomende isolatiepremie uit aan hun inwoners. Informeer bij je gemeente naar het premiebedrag en hoe de aanvraag verloopt.

energiescans