Energieprestatiepeil 2017

 Is het energieprestatiepeil (E-peil) van je woning lager of gelijk aan E80?
Dan kan je in aanmerking komen voor een premie van Infra

Bedrag

De premie is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag (stedenbouwkundige vergunning) en het E-peil van de woning/wooneenheid. De datum van de bouwaanvraag kan je terugvinden op de EPB-aangifte (aangifte v/d energieprestatie en het binnenklimaat). De premie geldt enkel voor bouwvergunningsaanvragen tot einde 2016.

Het E-peil moet aanzienlijk lager liggen dan de wettelijke norm voor het bekomen van een premie; de wettelijke norm vind je op de laatste pagina van de EPB-aangifte.
Als de nieuwe woning of wooneenheid het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw van één of meerdere bestaande woningen of wooneenheden, worden de E-peilpremies verdubbeld. De extra premie voor zonneboiler wordt niet verdubbeld.
Bekijk de gedetailleerde premieberekening op het formulier.

Voorwaarden

  • De premie is enkel geldig indien vergezeld van een ondertekend energieprestatie-certificaat.
  • Je beschikt over een ondertekende EPB-aangifte waaruit blijkt dat het E-peil lager is dan of gelijk is aan E80, E60, E50, E40, E30 of E20.
  • Gedeeltelijke herbouw, uitbreidingen en ingrijpende energetische renovaties komen niet in aanmerking voor de premie.
  • De premie is enkel geldig voor nieuwbouwwoningen en nieuwbouwwooneenheden.
  • Je kan alle voorwaarden raadplegen op het aanvraagformulier van deze premie.

Aanvraag


Of download het premieaanvraagformulier en stuur het ingevuld terug naar Infrax.

Bijkomende premie van je gemeente

Vaak keren gemeenten zelf nog een bijkomende premie uit aan hun inwoners. Informeer bij je gemeente naar het premiebedrag en hoe de aanvraag verloopt.

Voor de stad Antwerpen (postcodes 2020 en 2660) contacteer je Infrax rechtstreeks, want hier gebeurt de aanvraag en uitbetaling automatisch via het premieaanvraagformulier van Infrax.

energiescans