Plaatsing warmtepomp 2017

Laat je een warmtepomp plaatsen?
Dan kan je in aanmerking komen voor een premie van Infrax.

Bedrag

Het premiebedrag voor de plaatsing van een warmtepomp wordt begrensd tot 40 % van het factuurbedrag. Het bedrag is afhankelijk van het type van warmtepomp (geothermisch, lucht-water, hybride lucht-water, lucht-lucht). Bekijk in de tabel op pagina 3 van het premieaanvraagformulier voor welk premiebedrag je in aanmerking komt. Ben je een beschermde klant? Dan kom je in aanmerking voor een hoger premiebedrag.

Voorwaarden

  • De premie is enkel geldig voor bestaande woningen of wooneenheden die vóór 1 januari 2014 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning van vóór 1 januari 2014.
  • De plaatsing moet uitgevoerd worden door een aannemer. De aanvraag is bovendien enkel geldig mét een attest van de aannemer.
  • Vanaf 1 juli 2017 moet de plaatsing uitgevoerd worden door een gecertificeerde installateur van warmtepompen (RESCert-aannemer). De aanvraag is bovendien enkel geldig mét een attest van deze aannemer.
  • De warmtepomp beschikt over een correct EU-productlabel.
  • De premie kan slechts één keer per woning of wooneenheid worden toegekend.
  • Je kan alle voorwaarden raadplegen op het aanvraagformulier van deze premie.

Aanvraag


Of download het aanvraagformulier en stuur het ingevuld terug naar Infrax.

Tip: deze investering kan meetellen voor een bonus bovenop de individuele premie (BENO-pass).

Verzwaring nodig?

Neem contact op met je elektriciteitsinstallateur vóór de plaatsing van je warmtepomp. Het is mogelijk dat een verzwaring van de installatie nodig is. In dat geval dien je rekening te houden met bijkomende kosten en een termijn voor uitvoering.

energiescans