Jaar Premie
2016 Premieaanvraag vervanging van enkel of dubbel glas en/of na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren

Premie van minimum 6 euro per vierkante meter geïsoleerd muuroppervlak en/of minimum 12 euro bij vervanging van glas. Bij een combinatie van beide premies verhogen de premiebedragen.

pdf . Online aanvragen .
2016 Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Premie van minimum 3 euro per vierkante meter geïsoleerd dakoppervlak, minimum 6 euro bij plaatsing door een aannemer.

pdf . Online aanvraag .
2016 Halen van E-peil 80/60 of lager

Premie voor het halen van E-peil 80/60 of lager.

pdf . Online aanvraag .
2016 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie

Premie van 800 euro enkel indien de condensatieketel geplaatst is door een aannemer. De premie is enkel geldig voor beschermde klanten.

pdf . Online aanvraag .
2016 Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid

Premie van maximum 23 euro per m² geplaatste dak-of zoldervloerisolatie als je als projectpromotor een sociaal dakisolatie project uitvoert.

pdf .  .
2016 Vloerisolatie of kelderisolatie

Premie van 6 euro per vierkante meter geïsoleerd oppervlak bij plaatsing door een aannemer.

pdf . Online aanvraag .
2016 Warmtepomp

Premie van 270 euro per kVA elektronisch compressorvermogen of gasvermogen. Met een maximum van 1700 euro. Enkel indien de warmtepomp geplaatst is door een aannemer.

pdf . Online aanvraag .
2016 Zonneboiler voor sanitair warm water of ruimteverwarming

Premie van 550 euro per vierkante meter collectoroppervlak. Met een maximum van 2 750 euro (tot 50% van het factuurbedrag). Enkel indien de zonneboiler geplaatst is door een aannemer.

pdf . Online aanvraag .
2016 Premies voor CNG (compressed natural gas) toepassing

Gemeenten en lokale besturen die een aardgasvoertuig aankopen, krijgen van Infrax een premie van 2 000 euro (incl.btw).
Voor de plaatsing van een slowfill tanksinstallatie is er een tussenkomst van maximaal 5 000 euro (100% van de factuur incl. btw).

pdf .  .
2016 Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Premie van minimum 3 euro per m² voor het plaatsen van dakisolatie of zoldervloerisolatie. De premie is voor zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen, collectieven, scholen en openbare besturen.

pdf .  .
2016 Premie voor energiebesparend project na energieaudit of energiestudie

De premie bedraagt 0,035 euro per bespaarde kWh primaire energie, zoals berekend in de energiestudie of energieaudit, tot maximaal 25.000 euro per project en per jaar, als de terugverdientermijn van de investering langer is dan twee jaar. De premie is voor zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen, collectieven, scholen en openbare besturen.

 . Online aanvraag .
2016 Hoogrendementsbeglazing

Premie van minimum 12 euro per vierkante meter glas dat je vervangen hebt. Enkel indien het glas geplaatst is door een aannemer. De premie is voor zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen, collectieven, scholen en openbare besturen.

pdf .  .
2016 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren

Premie van 6 euro per vierkante meter voor spouwmuurisolatie. 15 euro voor muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur. De premie is voor zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen, collectieven, scholen en openbare besturen.

pdf .  .
2016 Plaatsing zonneboiler

Premie van 200 euro per vierkante meter nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren met een maximum van 10.000 euro. De premie is voor zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen, collectieven, scholen en openbare besturen.

pdf .  .
2016 Relighting

Premiebedrag aan de hand van een berekeningsformule. De premie is voor zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen, collectieven, scholen en openbare besturen.

pdf .  .
2016 Vloerisolatie of kelderisolatie

Premie van 6 euro per vierkante meter geïsoleerd oppervlak bij plaatsing door een aannemer. De premie is voor zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen, collectieven, scholen en openbare besturen.

pdf .  .
2016 Warmtepomp

Premiebedrag afhankelijk van het compressorvermogen. De premie is voor zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen, collectieven, scholen en openbare besturen.

pdf .  .
2016 Gescheiden afvoersysteem

Leg je een gescheiden systeem aan voor de afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater? Dan kun je rekenen op een premie.

pdf . Online aanvraag .
2016 Gescheiden afvoersysteem

Leg je een gescheiden systeem aan voor de afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater? Dan kun je rekenen op een premie.

pdf . Online aanvraag .
2016 Hemelwaterput met pompinstallatie

Je hebt recht op een premie als je een hemelwaterput met pompsysteem installeert. De premie bedraagt maximaal 250 euro.

pdf . Online aanvraag .
2016 Infiltratievoorziening

Een infiltratievoorziening zorgt ervoor dat hemelwater gemakkelijker de bodem binnendringt. En zich dus niet vermengt met het rioolwater. Leg je een dergelijk systeem aan? Dan geeft Infrax je een premie van 250 euro.

pdf . Online aanvraag .

1000 km Kom op tegen Kanker