Home Mijn premies Vind je premie Gescheiden afvoersysteem

Gescheiden afvoersysteem 2017

Leg je een gescheiden afvoersysteem aan?
Dan kan in aanmerking komen voor een premie van Infrax

Bedrag

Infrax geeft je een premie van 400 euro. Deze premie bestaat uit 2 delen : een forfaitair bedrag van 200 euro voor de werken en een subsidie van van maximum 200 euro voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.

Voorwaarden

  • Je hebt enkel recht op de premie indien jouw gemeente aangesloten is bij Infrax en het premiereglement heeft goedgekeurd.
    Bekijk hier of jouw gemeente het beheer van riolering heeft overgedragen aan Infrax.
  • De premie is alleen geldig voor bestaande particuliere woningen, indien de bouwvergunning werd verleend vóór 1 februari 2005.
  • De privéwaterafvoer moet door een Infrax erkende keurder gekeurd zijn. Raadpleeg de lijst van erkende keurders op Vlario.be.
  • Voor de premie leg je minimum één factuur voor die betrekking heeft op de uitgevoerde werken met vermelding van de gebruikte materialen en het plaatsingsadres.
  • De installatie heeft een permanent karakter en heeft een afvalwaterafvoerleiding (gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) tot aan de rooilijn die grenst aan de openbare riolering.
  • De aanvraag tot het bekomen van een premie moet schriftelijk gebeuren en kan slechts éénmaal per woning of lokaal toegekend worden.
  • Al de voorwaarden vind je terug op het premieaanvraagformulier.

Aanvraag


Of download het premieaanvraagformulier en stuur het ingevuld terug naar Infrax.

   Terug naar zoekresultaten
energiescans