Home Premies Bespaar energie Tussenkomst sociale energie efficiëntie projecten

Verhoogde tussenkomst voor sociale energie efficiëntie projecten in een private huurwoning of -wooneenheid 2018

Kwetsbare gezinnen huren vaak noodgedwongen een energieverslindende woning op de private markt. Hoewel investeren in dakisolatie, spouwmuurisolatie of hoogrendementsbeglazing de energiefactuur kan drukken, ligt het voor de huurders niet voor de hand om dat te doen. Ook de huisbaas zelf blijkt vaak niet te investeren omdat hij er weinig belang bij heeft, gezien hij de energiefactuur niet betaalt. De sociale energie efficiëntie projecten komen hieraan tegemoet met begeleiding op maat én een extra hoge premie.
Centraal daarbij staat het werken met projectpromotoren. Nadat een projectpromotor zich kenbaar maakt bij Infrax kan die per woning/wooneenheid met dit aanvraagformulier beroep doen op:
 • een extra hoge premie voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie, hoogrendementsbeglazing of spouwmuurisolatie;
 • een forfaitaire tussenkomst voor hun ondersteuning.

Bedrag

Infrax geeft extra hoge tussenkomst voor de uitvoering van dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas als je als projectpromotor een sociaal energie efficiëntie project uitvoert.

Aanvrager

 • Je bent een projectpromotor en begeleidt een sociaal energie efficiëntie project.
 • De voorwaarden voor een projectpromotor vind je terug in het informatieblad van deze premie.

Voorwaarden woning

 • Woning of wooneenheid op de private huurmarkt;
 • Op de woning werd of wordt een gratis energiescan uitgevoerd;
 • Woningen die door een sociaal verhuurkantoor, een OCMW of een lokaal bestuur worden verhuurd, komen ook in aanmerking.
 • Je kan alle voorwaarden raadplegen op het informatieblad van deze premie.

Doelgroep bewoners

 • Beschermde afnemers (recht op sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit);
 • Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
 • Personen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;
 • Personen die behoren tot de prioritaire doelgroep in het kader van de Vlaamse Energielening;
 • Personen die huren bij een Sociaal Verhuurkantoor, een OCMW of een lokaal bestuur;
 • Natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een huurprijs van maximaal 500 euro per maand (of 550 euro per maand in de Vlaamse centrumsteden of Vlabinvest-gebied*).
 • Je kan alle voorwaarden raadplegen op het informatieblad van deze premie.

Aanvraag

* Het Vlabinvest-gebied omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren gelegen in het arrondissement Leuven.


energiescans