Gebruik een meterkaart

Waarom meterstanden bijhouden

Maak rationeel gebruik van de kostbare nutsvoorzieningen. Dat is goed voor je portemonnee én voor het milieu. De ervaring leert ons dat een zorgvuldige opvolging van de diverse meterstanden leidt tot besparingen. Iedereen heeft er dus belang bij.

Zo gebruik je de meterkaart

Noteer de meterstanden van elektriciteit, aardgas en water eenmaal per week, telkens op dezelfde dag en hetzelfde uur. Dan wordt het een goede gewoonte. Je kunt week-, maand- en later ook jaarverbruiken vergelijken.

De meterkaart aanvragen


energiescans