Home Over Infrax Nieuws Startschot voor ambitieus stoomnetwerk voor bedrijven in Waaslandhaven

Startschot voor ambitieus stoomnetwerk voor bedrijven in Waaslandhaven

08-05-2015

Op 8 mei ondertekenen zes bedrijven, in aanwezigheid van de Vlaamse minister voor Economie Philippe Muyters, de 'letters of intent' voor de warmtelevering van ECLUSE. Dat stoomnetwerk, een van de grootste in zijn soort in Europa, zal de bedrijven voorzien van stoom uit de verbranding van afval. Dit project geeft groene warmte in Vlaanderen een stevige duw in de rug en verduurzaamt de energievoorziening in het havengebied. Het project bespaart evenveel CO2 als 50 windmolens.

De ondertekening vindt plaats in Beveren, waar afvalbeheerders Indaver en SLECO de waste-to-energy installaties uitbaten die het stoomnetwerk van warmte zal voorzien. In hun rooster- en wervelbedovens verwerken ze jaarlijks meer dan één miljoen ton huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval dat niet gerecycled kan worden en slibs. ECLUSE sluist de stoom die vrijkomt tijdens deze verbranding via een stoomleiding door naar buurbedrijven. Aangezien de helft van het afval in de waste-to-energy installatie bio-organisch is, is de warmte die er vrijkomt groene warmte.

Frank Vanbrabant, CEO Infrax: ”Eén van de maatschappelijke doelstellingen van Infrax is het stimuleren van hernieuwbare energie. Wij zijn trots mee te kunnen bouwen aan ECLUSE, het grootste groenewarmteproject van Vlaanderen. Door te investeren in dit stoomnet leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst. Dit ligt volledig in de lijn van onze ambities en onze ervaring in de leidinggebonden activiteiten.”

Zes afnemers

De zes chemische en logistieke bedrijven in de Waaslandhaven die de ‘letters of intent’ tekenen voor de afname van groene warmte zijn: chemieconcern Ineos Phenol, dat nu al stoom afneemt van Indaver/SLECO; rubber- en kunststoffenproducent Lanxess België; Monument Chemical dat chemicaliën en solventen produceert; ADPO, logistieke partner voor de chemische industrie; de producent van specialty chemicals Ashland; De Neef Chemical Processing, actief in solventrecycling.

Eric Kersten, site manager Monument Chemical: “Dit is een maatschappelijk zeer waardevol project. Daarnaast houdt deze energievoorzieningsoplossing voor ons bedrijf belangrijke financiële voordelen in, die deels de mogelijke risico’s overstijgen. Energiekosten zijn voor chemische bedrijven als het onze een zeer belangrijke kostenbepalende factor. De concurrentiepositie van de chemische industrie staat in Vlaanderen sterk onder druk. Dit warmtecluster heeft als neveneffect dat het kostennadeel van de energiebevoorrading enigszins wordt beperkt.”

Milieuvoordelen

Dit warmtenet creëert een duurzame energievoorziening met onmiskenbare milieuvoordelen. Doordat bedrijven hun gasgestookte boilers (deels) kunnen afschakelen, stoten ze jaarlijks circa 100.000 ton CO2 minder uit – vergelijkbaar met de CO2-besparing die 50 standaard windturbines realiseren. Ook andere emissies zoals die van stikstofoxide en stof dalen.

Boost voor groene warmte

Wanneer ECLUSE operationeel is, zal het tenminste 5% opleveren van alle groene warmte die in Vlaanderen geproduceerd wordt. Met dit warmtenetwerk geeft ECLUSE de Vlaamse klimaatdoelstellingen dus een serieuze boost.

Paul De Bruycker, CEO Indaver en bestuurder SLECO: “We moeten dringend evolueren naar een groene economie om onze grondstoffen en fossiele brandstoffen te sparen. Wij willen daarin een voortrekkersrol spelen. Groene energie op de meest efficiënte manier hoogwaardig valoriseren zoals we dat in de Waaslandhaven plannen, is een grote stap in de goede richting.”

Strategische Vlaamse steun

De Vlaamse overheid erkent de voordelen van dit grootschalige project en kende daarom strategische ecologiesteun toe aan het project. Onze regio moet namelijk, net als de rest van Europa, haar energievoorziening zuiniger, groener en duurzamer maken. Bij groene warmte zijn deze drie vakjes aangevinkt.

Philippe Muyters, Vlaams minister van werk, economie, innovatie en sport:
“Als overheid is het onze taak om de drempels voor ondernemers te verlagen, vooral als het gaat om innovatieve projecten die een zeker risico met zich meebrengen. Dankzij deze creatieve samenwerking wint iedereen: onze maatschappij door de onmiskenbare milieuvoordelen, onze ondernemers door de lagere energiekosten en bevoorradingszekerheid, maar ook onze economie wint bij de verankering van de chemische industrie. Dit project is met andere woorden een prachtig voorbeeld van door samenspel scoren én winnen.”

Economische verankering

Dit warmtenet creëert echter ook een betrouwbare en kostenefficiënte energievoorziening – een bijkomende reden voor bedrijven om te blijven kiezen voor de Antwerpse havenregio. Andere bedrijven kunnen aansluiten. Dit netwerk kan dus het begin zijn van een intensief warmtenet in dit hele industriegebied - een stevige troef die de concurrentiepositie van Vlaanderen versterkt.

Peter Van de Putte, directeur Maatschappij Linkerscheldeoever: “De Waaslandhaven is een dynamisch, modern deel van de haven van Antwerpen. De ontvangst van het mondiale containerverkeer is slechts één van haar troeven. MLSO wil door haar deelname aan ECLUSE en haar steun aan andere innovatieve projecten maatschappelijke meerwaarde creëren en het aanwezige industriële cluster verder versterken en verduurzamen.”

PARTNERS in ECLUSE

Indaver: Afvalbeheerder met oplossingen op maat voor het afval van overheden en bedrijven. 1.680 werknemers, van wie 667 in België. Meer dan 5 miljoen ton afval in beheer, waarvan 2,1 miljoen in België. Activiteiten op 36 locaties in Europa, waarvan 16 in België. Jaarlijks meer dan 200 000 ton materialen teruggewonnen en energie teruggewonnen voor 182.000 gezinnen in Doel, 9.000 in Antwerpen.

SLECO: eigenaar van de wervelbedinstallatie (3 ovenlijnen) op de site van Indaver in Doel. Partners: 50% Indaver en 50% Suez Environnement.

FINEG: Financieringsholding met 16 gemeenten als aandeelhouder met als doel te investeren in energieprojecten.

Maatschappij Linkerscheldeoever: staat onder andere in voor het grond- en industrialisatiebeleid in de Waaslandhaven.

Infrax: een samenwerkingsverband van vijf netbeheerders – Infrax Limburg, Iveg, Infrax West, PBE en Riobra – dat leidinggebonden nutsvoorzieningen exploiteert, onderhoudt en ontwikkelt.


energiescans