Klachten

Wij stellen jouw mening uitermate op prijs. Indien je ontevreden bent over onze dienstverlening, vernemen we dat graag.
De informatie die jij ons doorgeeft laat ons immers toe ons werk te verbeteren en in de toekomst soortgelijke problemen te voorkomen.
Onze klachtendienst stelt zich neutraal en onpartijdig op. Samen met de betrokken dienst zoeken wij naar een correcte oplossing waarin zowel de geldende regelgeving als jouw belang als klant gerespecteerd wordt.

Je kan je klacht overmaken aan onze klachtendienst :
  • via het klachtenformulier
  • of telefonisch via onze infolijn op het nummer 078 35 30 20. Onze medewerker geeft jouw klacht dan onmiddellijk door aan onze klachtendienst.
Je krijgt daarna van ons een ontvangstmelding per e-mail of per brief. Hierin vind je dan je unieke klachtnummer terug.

Klacht niet opgelost?

Heb je de klachtenprocedure bij Infrax volledig doorlopen en kwam er geen bevredigende oplossing uit de bus? Maak dan je klacht schriftelijk over aan de Federale Ombudsdienst voor Energie.

Recht op een forfaitaire vergoeding?

Als klant kan je in bepaalde gevallen aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding. Het Vlaams Energiedecreet bepaalt de voorwaarden voor deze vergoeding. Meer over de forfaitaire vergoeding en het (online) aanvraagformulier.

energiescans