Home Over Infrax Infrax in detail Juridische informatie

Juridische informatie

Algemene aansluitingsvoorwaarden

De algemene aansluitingsvoorwaarden hebben betrekking op:

 • de reglementaire of contractuele verhouding ingevolge de aansluiting van de klant op de distributienetten
 • bepalingen omtrent facturatie
 • specifieke bepalingen over elektriciteit, aardgas en riolering
 • op welke manier een klacht indienen
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • toepasselijk recht

Lees de algemene voorwaarden.

Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden hebben betrekking op:

 • de aanvaarding van de bestelling
 • levering
 • leveringstermijn
 • de aanvaarding van de goederen
 • betaling
 • ...

Lees de algemene inkoopvoorwaarden

Privacyverklaring Infrax

De privacyverklaring heeft betrekking op:

 • gebruik van persoonsgegevens
 • hoe Infrax omgaat met klantgegevens
 • het project Slimme meters
 • het gebruik van cookies

Lees de Privacybeleidsverklaring (pdf, 214 kB, 9p)

Voorwaarden gebruik website

 • Infrax tracht naar best vermogen de toegang tot en de goede werking van haar website te verzekeren.
 • Infrax spant zich in om via haar website volledige en actuele informatie aan te bieden.
 • Het raadplegen en/of het gebruik van de website gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • ...

Lees alle voorwaarden inzake het gebruik van de website van Infrax.

E-mail disclaimer

De voorwaarden over het gebruik van e-mails verstuurd naar Infrax en vanuit Infrax e-mailadressen vind je in de e-mail disclaimer

Herroepingsrecht

(Deze bepalingen zijn enkel van toepassing voor consumenten)

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen kosteloos en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Lees meer over het herroepingsrecht


Energiescan