Herroepingsrecht

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de bestelling op de website van Infrax. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons, Infrax CVBA, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel via een schriftelijke ondubbelzinnige verklaring (per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan je gebruik maken van het formulier herroepingsrecht of moet je Infrax via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte brengen van de herroeping. De verklaring wordt ingediend via de contactgegevens van Infrax zoals terug te vinden op de website.

Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen
energiescans