Investeringsplan

Op grond van artikel 4.1.19 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 stelt iedere netbeheerder jaarlijks een indicatief investeringsplan op voor het net dat hij beheert.
Het investeringsplan bestrijkt een periode van drie jaar en wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG.
energiescans