Netbeheerders

Hier vind je de verplichte publicaties van de (distributie)netbeheerders die vallen onder de werkmaatschappij Infrax terug.

Iveg

Documenten partiële splitsing

De gemeenteraad van Vorselaar heeft beslist om met ingang van 1 april 2019 voor de activiteit elektriciteit uit te treden uit Iveg en voor deze activiteit toe te treden tot Iveka.
De gemeenteraden van Aartselaar, Boom, Borsbeek, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem hebben beslist om met ingang van 1 april 2019 uit te treden uit Iveka en toe te treden tot Iveg (vanaf 1 april 2019 Fluvius Antwerpen) en dit voor de activiteiten aardgas en elektriciteit (Aartselaar en Stabroek enkel voor wat betreft de activiteit elektriciteit).
De raden van bestuur van de opdrachthoudende verenigingen Iveg en Iveka hebben daarom in september 2018 beslist een partiële splitsing door overneming door te voeren waarbij

– enerzijds Iveg op 1 april 2019 de activiteiten overneemt van een deel van de activiteit van Iveka (verbonden aan de 15 gemeenten) die zelf als vereniging blijft bestaan.
– anderzijds Iveka op 1 april 2019 de activiteit overneemt van een deel van de activiteit van Iveg (verbonden aan de gemeente Vorselaar) die zelf als vereniging blijft bestaan.

De voorstellen tot partiële splitsing worden behandeld op de buitengewone algemene vergaderingen die plaatshebben op 12 december 2018 (Iveka) en 19 december 2018 (Iveg).
In het kader van de openbaarmakingsformaliteiten van het Wetboek van vennootschappen vindt u hieronder de volgende documenten.

M.b.t. de overgang van de 15 gemeenten van Iveka naar Iveg: M.b.t. de overgang van de gemeente Vorselaar van Iveg naar Iveka:

Documenten fusie Iveg-Imea-Integan

De raden van bestuur van de de opdrachthoudende verenigingen IMEA, Integan en Iveg hebben beslist hun activiteiten te bundelen en een fusie aan te gaan met ingang van 1 april 2019. Fusie gebeurt door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA en Integan door de opdrachthoudende vereniging Iveg met naamwijziging in ‘Fluvius Antwerpen’.

Het fusievoorstel wordt behandeld op de algemene vergaderingen die plaatshebben op 20 juni 2018 (IMEA, Iveg) en op 29 juni 2018 (Integan). In het kader van artikel 693 inzake de openbaarmakingsformaliteiten van het Wetboek van vennootschappen vind je hieronder het fusievoorstel en de bijhorende errata.

Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media

Documenten fusie Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media

De raden van bestuur van de de opdrachthoudende verenigingen Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media hebben beslist hun activiteiten te bundelen en een fusie aan te gaan met ingang van 1 april 2019. Fusie gebeurt door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en Inter-media door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa met naamswijziging in ‘Fluvius Limburg’.

Het fusievoorstel werd behandeld op de algemene vergaderingen die plaatsvonden op 19 juni 2018 (Inter-aqua en Inter-media) en op 20 juni 2018 (Inter-energa). In het kader van artikel 693 inzake de openbaarmakingsformaliteiten van het Wetboek van vennootschappen vind je hieronder de fusievoorstellen, de omstandige verslagen en de verslagen van de commissaris.

Inter-energa

Inter-aqua

Inter-media

energiescans