Werkmaatschappij

De raden van bestuur van de werkmaatschappijen Infrax cvba en Eandis System Operator cvba hebben beslist hun activiteiten te bundelen en een fusie aan te gaan met ingang van 1 juli 2018. De fusie gebeurt door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba. Eandis System Operator cvba zal zijn naam wijzigen in Fluvius System Operator cvba.

Het fusievoorstel wordt behandeld op de algemene vergaderingen van Infrax cvba en Eandis System Operator cvba die plaatshebben op 28 juni 2018. In het kader van artikel 693 inzake de openbaarmakingsformaliteiten van het Wetboek van vennootschappen vind je hieronder het fusievoorstel.
energiescans